اخبار گالری همکاری با ما تماس‌با‌ما ورود

محصولات

header image
متازیرو (متوپرولول سوکسینات)

متازیرو (متوپرولول سوکسینات)

ادامه
Motilover (Domperidone)

Motilover (Domperidone)

ادامه
نولپازا (پنتوپرازول)

نولپازا (پنتوپرازول)

ادامه
ناکسپرین (انوکساپارین سدیم)

ناکسپرین (انوکساپارین سدیم)

ادامه
کوئنتیاکس (کوئتیاپین)

کوئنتیاکس (کوئتیاپین)

ادامه
رزورکسین (رزوواستاتین)

رزورکسین (رزوواستاتین)

ادامه
سومازینا (سیتی کولین)

سومازینا (سیتی کولین)

ادامه
سوپریمون (مایکوفنولات موفتیل)

سوپریمون (مایکوفنولات موفتیل)

ادامه
سوستاک (نیتروگلیسیرین)

سوستاک (نیتروگلیسیرین)

ادامه
تامسوور (تامسولوسین)

تامسوور (تامسولوسین)

ادامه