اخبار گالری همکاری با ما تماس‌با‌ما ورود

قلب و عروق

header image
آملوبر (آملودیپین)

آملوبر (آملودیپین)

ادامه
آتورکسین (آتورواستاتین)

آتورکسین (آتورواستاتین)

ادامه
کلاتوور (ریواروکسابان)

کلاتوور (ریواروکسابان)

ادامه
کوریول (کارودیلول)

کوریول (کارودیلول)

ادامه
لوزاور (لوزارتان)

لوزاور (لوزارتان)

ادامه
متازیرو (متوپرولول سوکسینات)

متازیرو (متوپرولول سوکسینات)

ادامه
ناکسپرین (انوکساپارین سدیم)

ناکسپرین (انوکساپارین سدیم)

ادامه
رزورکسین (رزوواستاتین)

رزورکسین (رزوواستاتین)

ادامه
سوستاک (نیتروگلیسیرین)

سوستاک (نیتروگلیسیرین)

ادامه
والوسپ (آملودیپین/والسارتان)

والوسپ (آملودیپین/والسارتان)

ادامه