اخبار گالری همکاری با ما تماس‌با‌ما ورود

دیابت

header image
امپاور (امپاگلیفلوزین)

امپاور (امپاگلیفلوزین)

ادامه
امپاور پلاس (امپاگلیفلوزین/متفورمین)

امپاور پلاس (امپاگلیفلوزین/متفورمین)

ادامه
گلیکوور (گلیکلازید)

گلیکوور (گلیکلازید)

ادامه
گلیستا (سیتاگلیپتین)

گلیستا (سیتاگلیپتین)

ادامه
سیگومت (سیتاگلیپتین/متفورمین)

سیگومت (سیتاگلیپتین/متفورمین)

ادامه