News Gallery Careers Contact Us Login

بازدید مدیران ارشد سازمان غذا و دارو از کارخانه جات گروه دارویی اکتوور - شماره (1)

به گزارش روابط عمومی گروه اکتوور، پنج شنبه نهم بهمن ماه مدیران ارشد سازمان غذا و دارو از کارخانه جات گروه اکتوور بازدید کردند.


این بازدید توسط، دکتر سید حیدر علی محمدی، مدیر کل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، دکتر حسن بایرامی، ریاست اداره برنامه ریزی ، دکتر علی شریف علم ریاست اداره مواد اولیه و سایر مدیران ارشد سازمان غذا و دارو


در این بازدید از خطوط دارویی کارخانجات اکتوور ۱، اکتوور بایو، اکتوور۲ و اکترو خاورمیانه بازدید شد و همچنین از خطوط تخصصی گروه اکتوور در بخش های جامدات، تزریقی، بایوسیمیلار، دارو های آنکولوژی و ضد سرطان، داروهای عفونی و عمومی مورد بازدید قرار گرفت.