اخبار گالری همکاری با ما تماس‌با‌ما ورود

فرصت شغلی

header image

با هم برای آینده ای سالم با نگاه به کیفیت، با مشارکت یکدیگر، با صداقت و مسئولیت پذیری و پویایی در حرکتیم.

باهم برای آینده‌ای سالم

با توجه به اینکه محیط کسب و کار، محیطی پویا و همواره دستخوش تغییرات است، نیروی انسانی کارآمد کلید اصلی موفقیت برای رقابت در این حوزه خواهد بود. پیوستن به تیم اکتووِرکو به شما این امکان را می دهد تا مهارت های حرفه ای خود را در راستای اهداف شغلی ارتقا دهید.

پیوستن به تیم اکتوورکو

روند مصاحبه در شرکت ما:
1- اعلام نیاز به استخدام
2- غربالگری رزومه های دریافت شده
3- مصاحبه تلفنی
4- مصاحبه فنی
5- مصاحبه منابع انسانی
6- تصمیم گیری نهایی و اعلام نتیجه

روند مصاحبه در شرکت

هدف ما در واحد منابع انسانی اکتوورکو این است که مهارت، توانایی و شایستگی شما را به عنوان یک نیروی بالقوه ارزیابی کند و همچنین به بررسی تطابق افراد با ارزش ها و فرهنگ سازمانی شرکت بپردازد.

از شما درخواست می کنیم که به موقع در جلسات مصاحبه حضور یابید و برای تعامل و گفتگو با ما آماده باشید تا همه بتوانیم از مصاحبه در یک فضای آرام لذت ببریم.

به مهارت ها و تجربیاتی که شما را برای موقعیت مورد نظر واجد شرایط می کند فکر کنید و آماده در جلسه ی مصاحبه حاضر شوید.

پیام منابع انسانی

• کیفیت گرایی
• مشارکت
• صداقت
• پویایی
ارزش های ما می باشند؛ چنانچه ارزش های شما با ارزش های ما مشترک است، به ما بپیوندید:
به ما بپیوندید

به ما بپیوندید